Column

Wat is er mis met een scholengemeenschap?

In deze tijd van het jaar staan de kranten weer vol over het lotingsysteem in Amsterdam en vooral over kinderen die niet naar de gewenste school kunnen. Robert Vuijsje geeft in het Parool van 29 mei aan dat er te weinig gymnasia zijn. Hij bedoelt natuurlijk dat er te weinig categorale gymnasia zijn. Op zich zijn er meer dan voldoende gymnasiumplekken.

Van de 73 VO-scholen in Amsterdam bieden meer dan 20 scholen VWO met Grieks en/of Latijn aan. Amsterdam had eerst 3 categorale Gymnasia en 5 sinds 2005. Waarom de behoefte bij kinderen en ouders van plaatsing op categorale gymnasia? Een veel gehoord argument is dat ouders toch het beste voor hun kinderen willen. Wij wilden ook altijd het beste voor onze 3 kinderen. Daarbij hebben we echter niet alleen naar cijfers en CITO-scores gekeken, maar ook naar scholen waar onze kinderen zich prettig voelen en opgroeien met kinderen van allerlei verschillende achtergronden.

Is opgroeien binnen de witte elite het beste voor je kind?

Onze oudste werd uitgeloot voor het Spinoza en is uiteindelijk op het CSB (Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert) terecht gekomen en heeft daar een prima tijd gehad. Ze kreeg een Havoadvies, maar had haar CITO slecht gemaakt, waardoor ze niet eens geschikt leek voor het VMBO-T. Inmiddels heeft ze glansrijk haar Hbo-opleiding afgerond en heeft een baan gevonden die goed past bij haar opleiding. Enkele medeleerlingen uit de CSB-tijd ziet ze nog steeds.

Onze 2 zonen hebben op het OSB (Open Schoolgemeenschap Bijlmer), Hubertus & Berkhoff (De Culinaire Vakschool) en het Amsterdams Lyceum gezeten. Ook allemaal prima. Wat is er mis met scholengemeenschappen? Kiezen ouders voor categorale gymnasia om hun kinderen binnen de hoogopgeleide, witte elite te laten opgroeien? Is dat het beste voor je kind? Wij hebben voor onze kinderen een andere keuze gemaakt en ze hebben nog dagelijks profijt van het opgroeien met vele culturen.