Management

Wat kunt u van mij verwachten als manager?

Kijk hieronder naar de voorbeelden. 

Cultuurverandering

Is er verandering nodig, moet er een omslag plaatsvinden? 

  • Bij Circus Elleboog was een omslag nodig. Van aanbodgericht werken naar vraaggericht werken.  Op weg naar stoer circus met een nieuwe eigentijdse uitstraling. 
  • De voorscholen van Dynamo gingen van 100 % subsidie naar 25 %.                                 Een cultuuromslag bij medewerkers moest ingezet worden.   

Verantwoordelijkheid laag in de organisatie

  • De klus moet gezamenlijk gedaan worden. De registratie beperken tot het hoogst noodzakelijke, geen bureaucratie en ondersteuning door slimme software. 

Reorganisatie of fusie

  • Vermindering van inkomsten of verandering van markt zijn redenen voor reorganisaties. Bij Circus Elleboog en VluchtelingenWerk heb ik meerdere reorganisaties doorgevoerd.  
  • Personeel flexibeler inzetten, beperking van het aantal functies, overgang naar een andere CAO zijn ingrijpende processen.  Zorgvuldige begeleiding is belangrijk.                 Bij Dynamo werden functies van de CAO Welzijn naar de CAO Kinderopvang overgezet.
  • Altijd in goed overleg met OR of MR. Altijd kiezen voor een transparante procedure.   Met de OR van Elleboog afspraken gemaakt over termijnen voor advies en instemming.