Projecten

AADKUINADVIES kan u ondersteunen met de realisatie van projecten van begin tot eind, van planvorming tot realisatie en implementatie.

 

Hieronder vindt u voorbeelden van verschillende projecten waar ik de afgelopen jaren verantwoordelijk voor ben geweest. 

 

Uiteraard niet alleen, altijd samen met anderen!

 

Bijlmer Parktheater

  • In 6 jaar tijd van een kaal stuk grond naar een bloeiend theater. Met uitstekende medewerking van stadsdeel Zuidoost en woningbouwvereniging Ymere.
  • Circus Elleboog, Krater Theater en Jeugdtheaterschool Zuidoost namen het initiatief.
  • Professionele voorstellingen en cultuureducatie voor theater, dans en circus. 

Fusie

  • In 2016 zijn 20 voorscholen van IJsterk gefuseerd met 40 voorscholen van Dynamo.
  • Samenvoeging van pedagogische visie, functieomschrijvingen, inzet HBO-ers en coaches, financiën en aanpassing locaties. 

Leerlingvolgsysteem, planning

  • Bij het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland een nieuw leerlingsvolgsysteem ontwikkeld en geïmplementeerd. Belangrijk voor de registratie van extra ondersteuning van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
  • Planning, financiën en besluitvorming voor passend onderwijs kan nu worden vastgelegd voor de leerlingen van 31 middelbare scholen. 
  • Bij Dynamo nieuw planningssysteem ingevoerd voor digitale planning en facturatie. Bezetting wordt digitaal bijgehouden.

Allesinéénscholen

  • Vanuit Dynamo mede vorm gegeven aan visie en planontwikkeling voor Allesinéénscholen in de Dapperbuurt en de Rivierenbuurt. 
  • Samenwerking tussen basisscholen, voorscholen en naschoolse activiteiten versterkt.